Certifikáty

Výroba okien WnD podlieha prísnym stanovám podľa harmonizovanej európskej normy EN 14351-1:2010+A1 „Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky“. Kvalita našich produktov závisí do značnej miery na kvalite materiálov, ktoré na výrobu používame, čo potvrdzujú početné certifikáty a vyhlásenia o parametroch: vyhlásenia o parametroch s harmonizovanou normou PN-EN 12608: 2004 pre profily z PVC a vyhlásenia o parametroch s normou EN 1279-5 na zasklenie. Okrem toho disponujeme certifikátmi pre dvojsklá určenými na predaj v krajinách so špeciálnymi požiadavkami stavebných predpisov (napr. CEKAL pre Francúzsko).

  • IFT Rosenheim
  • CE
  • CEKAL