Vaše okná a dvere.

Okná a dvere sú prvkom každého domu alebo bytu. Pri ich navrhovaní sme mysleli na každodenný život. Dobré okná a dvere nerobia problémy. Prinášajú pokoj a bezpečnosť. Sú univerzálne a odolné. Vytvárajú základ obyvateľom daného príbytku.

KVALITA je zárukou plnenia všetkých týchto sľubov. Okná a dvere musia fungovať bez problémov. Preto pracujeme s najlepšími dodávateľmi PVC profilov, kovania, zasklenia a dodatočného vybavenia. Zavádzame reštriktívne výrobné, skladovacie a prepravné postupy.

Venujeme tiež pozornosť ÚSPORÁM. Produkty WnD sú nákladovo efektívnym riešením. Široké profily a balíky zasklenia umožňujú dosiahnuť izolačné parametre určené dokonca aj pre pasívne stavby a znižujú náklady na vykurovanie.

Pri používaní výrobkov je však najdôležitejším POHODLIE. PVC okná a dvere by mali byť ľahko ovládateľné, ľahko by sa mali udržiavať čisté a ich údržba by takisto mala byť jednoduchá. Všetky mechanické komponenty vrátane komponentov dodatočného vybavenia sú navrhnuté tak, aby ich manipulácia s nimi bola intuitívna.